V2007-12 – Mediehuset Vårt Land AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2007

Mediehuset Vårt Land AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 30,2 prosent av aksjene i AS Distribusjonssentralen.