V2007-6 – Narvik Sparebank – Ankenes Sparebank – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.05.2007

Sparebanken Narvik ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med fusjon mellom Narvik Sparebank og Ankenes Sparebank.