V2007-4 – B2C Energy AS – vedtak om overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2007

Konkurransetilsynet har ilagt B2C Energy AS (heretter «B2C Energy») et overtredelsesgebyr på 60 000 kroner for å ha overtrådt konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d ved å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til tilsynet.

B2C Energy har ikke opplyst til Konkurransetilsynet at det automatisk påløper fakturagebyr som kunden må betale i tillegg til fastbeløpet. De uriktige eller ufullstendige opplysningene er gitt i forbindelse med B2C Energys innrapportering av priser og vilkår til Konkurransetilsynet.