V2004-9 – Jernia ASA/ ProffPartner – Søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2004

Søknaden gjelder forlengelse av dispensasjon innvilget 17. desember 1997. I denne dispensasjonen ble det gitt tillatelse til Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Jernia Industri til å fastsette felles priser (§ 3-1 første ledd), inngi felles anbud (§3-2) og avtale markedsdeling i form av områdedeling (§3-3 første ledd) ved leveranser i tilknytning til samarbeidet i ProffPartner.

Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff-Partner innvilges dispensasjon fra krrl. § 3-1 første ledd til å fastsette felles priser på leveranser i tilknytning til samarbeidet i Proff-Partner.

Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff-Partner innvilges dispensasjon fra krrl. § 3-2 første ledd til å inngi felles anbud på leveranser i tilknytning til samarbeidet i Proff- Partner. Dispensasjonen gis på vilkår at man i anbud eller tilbud gjør oppmerksom på hvem som samarbeider og hva samarbeidet går ut på.

Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff-Partner innvilges dispensasjon fra krrl. § 3-3 første ledd til å avtale markedsdeling i form av områdedeling i tilknytning til samarbeidet i Proff-Partner.