V2004-28 – TrioVing – inngrep mot konkurransebegrensende rabatter og utestengning fra marked

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.04.2004

Konkurransetilsynet griper inn mot TrioVings rabatter for låssystemer, og at TrioVing nekter sine forhandlere å gi forhandlere som ikke er en del av TrioVing sfæren tilgang til informasjon om låskoder.