V2006-19 – Anthon B Nilsen Utdanning AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2006

Anthon B Nilsen Utdanning AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for brudd på meldeplikten i forbindelse med erverv av 66 prosent av aksjene i Nordisk Institutt for Scene og Studio AS og Nordisk Institutt for Scene og Studio Kursavdelingen AS.