V2006-531 – Aalesund Oljekledefabrikk AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.12.2006

Aalesund Oljekledefabrikk AS ilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Strakofa AS.