V2006-223 – Gilde Norsk Kjøtt BA – Prior Norge BA – vedtak om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.06.2006

Konkurransetilsynet forbyr fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA.