V2006-496 – Scandinavian Marine Services AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2006

Scandinavian Marine Services AS ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av Flåteservice AS jf. § 29 første ledd bokstav a.