V2006-503 – Aegis Media Norge AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Aegis Media Norge AS ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med kjøp av 51 prosent av aksjene i Creo Communication AS.