V2006-103 – Hydro Porsgrunn Eiendomsforvaltning AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Hydro Porsgrunn Eiendomsforvaltning AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av Siva Herøya Eiendom AS.