Høringsuttalelse – Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll på konsesjonspliktige landbrukseiendommer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2014

Konkurransetilsynet støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve priskontrollen på konsesjonspliktige landbrukseiendommer.

Konkurransetilsynet er enig med Landbruks- og Matdepartementet i at et bortfall av priskontrollen på landbrukseiendommer vil føre til økt tilbud og omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Da vil eiendommene i økende grad tilfalle de personer som har høyest betalingsvilje og som best kan benytte seg av ressursene på eiendommen.

Konkurransetilsynet er også enig i at endringen vil kunne gjøre det enklere for aktive gårdbrukere å få kjøpt tilleggsjord. Dette vil bidra til en mer effektiv bruksstruktur innen landbruksnæringen, og dermed en mer effektiv matproduksjon.