Høringsuttalelse – søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.05.2013

Konkurransetilsynet viser i denne høringsuttalelsen til at Moss lufthavn, Rygge («Moss lufthavn») er den eneste offentlige lufthavnen som er underlagt maksimale åpningstider i medhold av konsesjonsbestemmelsene i luftfartsloven. Rygge Sivile Lufthavn viser i sin søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss Lufthavn, Rygge til at det ikke foreligger planer om å gjøre særlige endringer i rutetidene, men at det er ønskelig med en større fleksibilitet med hensyn til åpningstider samt likebehandling med øvrige flyplasser.

Konkurransetilsynet peker på at Moss lufthavn i liten grad er i konkurranse med nærliggende lufthavner i forretningssegmentet. Hva gjelder fritidssegmentet har imidlertid Moss lufthavn en større konkurranseflate til nærliggende lufthavner. På denne bakgrunn påpeker Konkurransetilsynet i høringsuttalelsen at det kan føre til en ulempe for Moss lufthavn å være underlagt lite fleksible åpningstider, og at en likebehandling mellom konkurrerende lufthavner bør tilstrebes.