Høringsuttalelse – regulering av antall drosjeløyver tilsluttet drosjesentralene i nedre Buskerud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.04.2013

Buskerud fylkeskommune foreslår å iverksette tiltak for å opprettholde og forbedre konkurransen i drosjemarkedet i nedre Buskerud. Helt konkret, ønsker fylkeskommunen å innføre en ordning hvor drosjesentraler i området ikke tillates å ha tilsluttet seg mer enn 50 prosent av drosjeløyvene i området.

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger påpekt viktigheten av fylkeskommunenes løyvepolitikk som et verktøy for å opprettholde og stimulere til konkurranse i drosjemarkedet. Buskerud fylkeskommunes forslag er således helt i tråd med Konkurransetilsynets forslag til tiltak for å fremme konkurranse i drosjemarkedet.