Høringssvar – Post- og teletilsynets utkast til varsel om vedtak i markedene for overføringskapasitet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2011

Konkurransetilsynet kommenterte 24. oktober 2011 Post- og teletilsynets høring vedrørende varsel om vedtak i markedene for overføringskapasitet.

I den ovennevnte høringen varsler Post- og teletilsynet at de særskilte forpliktelsene i markedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (marked 7) og grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s oppheves. Samtidig ble det varslet fortsatt regulering av Telenor ASA i grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s.

Konkurransetilsynet støtter i hovedsak Post- og teletilsynets forslag til vedtak, men har noen særskilte merknader til analysen av grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s samt varsel om fortsatt regulering av Telenor i grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s.