Høringsuttalelse – forslag til ny drosjeforskrift for Oslo kommune

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.12.2009

Konkurransetilsynet er positiv til at det er foretatt en gjennomgang av drosjereguleringen i Oslo. Tilsynet ønsker å knytte enkelte merknader til forslaget til ny drosjeforskrift.

I utkastet til ny drosjeforskrift er det i § 5 inntatt en bestemmelse om maksimalt antall løyver tilknyttet én sentral. Tilsynet er positiv til dette, og mener at et slikt ”tak” vil redusere de konkurransemessige problemene tilknyttet opprettelsen av en felles ansiennitetsliste.

Tilsynet er også positiv til at kommunen fokuserer på prisopplysning og kundens rett til fritt drosjevalg. Dette er viktig for at kundene skal ha mulighet til å sammenligne priser. Tilsynet peker på at fysisk tilrettelegging for fritt drosjevalg er viktig.