Høring – forslag til endring av kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.11.2009

Kultur- og kirkedepartementet har foreslått å endre reglene om formidlingsplikt i kringkastingsforskriften.

Konkurransetilsynet anbefaler at forslaget til ny regel ikke gjennomføres.