Høring – avanserte måle- og styringssystem (AMS) – forslag til endringer i forskrift

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.02.2009

Konkurransetilsynet stiller seg i utgangspunktet positiv til innføring av avanserte målere. Tilsynet mener at det, gitt samfunnsøkonomisk lønnsomhet, bør innføres toveiskommunikasjonsløsninger som muliggjør timesavlesning og informasjon til sluttbrukerne om prisen på det tidspunktet de kjøper kraften. God prisinformasjon er en forutsetning for effektiv konkurranse, noe som danner grunnlaget for en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

Se også Konkurransetilsynets svar på tilleggshøring om avanserte måle- og styringssystem 31. august 2009.