Høring – forslag til forskrift om tildeling av oppdrettstillatelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.02.2009

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) ønsker å lyse ut til sammen 65 tillatelser til oppdrett av laks og ørret i 2009, der tildeling skjer mot et fast vederlag og etter en søknadskonkurranse der blant annet kriteriene om at søkeren er en mindre aktør i næringen og om søkeren legger til rette for økt bearbeiding av fisken blir vektlagt.

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger argumentert for å tildele oppdrettskonsesjoner gjennom auksjoner. Tildeling gjennom auksjon vil bidra til at tillatelsene tilfaller de aktører som driver mest effektivt og som derfor har størst betalingsvillighet for tillatelsene.