Høring – forslag til endring av kapittel 15 i kontrollforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2009

Høringen omhandler endringer i forskrift av 11. mars 199 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (heretter kontrollforskriften). Endringene foreslås for å oppheve påbudet om at netteier skal tilby reduserte tariffer for utkoblbart forbruk, for å hindre at elektrisitet utkonkurrerer ny fornybar energi i oppvarmingsmarkedet.

Det foreslås to alternative endringer av dagens ordning. Det ene alternative er å endre reguleringen av reduserte tariffer for utkoblbart forbruk, slik at det ikke lenger er påbudt å tilby reduserte tariffer. Videre må det godtgjøres at det utkoblbare forbruket faktisk avhjelper faktiske kapasitetsproblemer i overføringsnettet.

Tariffene for overføringstjenester bør være utformet på en måte som fremmer effektiv bruk av overføringsnettet. Tariffer som gir insentiver til økt bruk av eksisterende overføringsnett, uten at dette utløser behov for nye investeringer underbygger nettopp dette forholdet. Konkurransetilsynet er derfor positive til muligheten for bruk av reduserte tariffer ved utkoblbart forbruk.

Av de to alternativene er forslaget om å endre bestemmelsene rundt utkoblbart forbruk å foretrekke fremfor forslaget om å fjerne reguleringen helt. Dette fordi en endring av reguleringen gjør det mer forutsigbart når slike reduserte tariffer kan benyttes.