V2001-100 – Ab trafikkskole og Trio trafikkskole

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2001

Flere av kjøreskolene i Alta inngikk i 1997 et samarbeid under navnet Trafikksenteret i Alta. Kjøreskolene delte lokaler og arrangerte blant annet felles teorikurs. Kjøreskolene i dette samarbeidet (Bjørn’s, Trio og Ab Trafikkskole) fikk innvilget dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for prissamarbeid 27. januar 1997. Dispensasjon ble gitt med bakgrunn i at samarbeidet hadde effektivitetsgevinster som mer enn oppveiet de konkurranseskadelige effektene av samarbeidet. Det anses fortsatt å være grunnlag for dispensasjon, og Trio trafikkskole og Ab trafikkskole gis dispensasjon fra konkurranseloven for kunne samarbeide om pris på kjøreskoletjenester.