V2001-112 – A/L NAVY

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.2001

A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende langs kysten fra Fredrikstad til Båtsfjord. Andelslaget forhandler maritimt elektronisk utstyr som ekkolodd, navigasjonsinstrumenter, kommunikasjonsutstyr og havsnødprodukter. Andelslaget søkte om fornyet dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid for å tilby fellesannonsering med fastsatte produktpriser for sine andelshavere. Det ble også søkt om dispensasjon til markedsdeling. Konkurransetilsynet innvilget fornyet dispensasjon og la vekt på at andelslaget har lave markedsandeler og at andelshaverne møter konkurranse fra andre tilbydere i de ulike regionene hvor de er etablert. Dette var tilstrekkelig til at samarbeidet ble ansett for å ha liten konkurransemessig betydning.