V2000-113 – Apokjeden AS – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.2000

Konkurransetilsynet har pålagt Apokjeden AS meldeplikt etter konkurranseloven. Dette innebærer at Apokjeden innen 15 dager etter utgangen av hvert kvartal må sende inn opplysninger om antall medlemmer i kjeden, kjedens omsetning av legemidler og handelsvarer i siste kvartal og hvilken markedsandel kjeden har i forhold til samlet omsetning av disse varene. Meldeplikten er begrunnet ut fra Apokjedens sterke markedsstilling og Konkurransetilsynets behov for å føre tilsyn med kjedens markedsutvikling i tiden fremover. Meldeplikten er foreløpig gitt varighet frem til utgangen av 2001.