V1998-32 – AS Byggkjøp Engros

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1, 3-3 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.05.1998

AS Byggkjøp Engros og medlemmer av kjeden Byggkjøp Engros innvilges dispensasjon fra konkurranseloven til å fastsette felles priser på kjedens produkter, til å fastsette avanser på salg mellom kjedens medlemmer og til å fastsette markedsdeling mellom kjedens medlemmer.