V2016-3 – AT Skog SA – NEG Skog AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.04.2016

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom AT Skog SA og NEG Skog AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for salg av sagtømmer til kunder i Agderfylkene og i markedet for salg av massevirke til kunder i Agderfylkene.