V2000-63 – Autobransjens Leverandørforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 og § 3-4, jf. § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.06.2000

Autobransjens Leverandørforening (ABL) søkte om dispensasjon fra konkurranseloven til å opprettholde et begrenset forbud mot at medlemmene skal konkurrere om hverandres agenturer/representasjoner i sine vedtekter og etiske regelverk. Regelen ble ansett å være i strid med markedsdelingsforbudet i konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at konkurransen i ettermarkedet for bil og i markedet for verkstedsutstyr i liten grad vil bli påvirket av forbudet i ABLs regelverk, og dispensasjon ble gitt.