V2005-10 – Bankenes Betalingssentral AS’ erverv av ZebZign AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.06.2005

Konkurransetilsynet godtar at Bankenes Betalingssentral AS kjøper ZebSign AS, men krever at BBS må tilby sine tjenester på ikke-diskriminerende vilkår og pris.