V2000-143 – Carlsberg AS’ erverv av Pripps Ringnes AB

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.12.2000

Fusjonen mellom Carlsberg AS og Pripps Ringnes AB tillates dersom Carlsberg AS selger sine eierinteresser i CCD og avstår fra å ha eierinteresser i, eller produksjons-, salgs- og distribusjonsavtaler i det norske brusmarkedet med selskap som har rettighetene til The Coca-Cola Companys varemerker, eller selskap som produserer, distribuerer eller selger The Coca-Cola Companys drikkevarer i Norge. Vedtaket trer i kraft 13. desember 2000 og gjelder frem til 13. desember 2005. Det erstatter Konkurransetilsynets vedtak av 12. desember 2000 (V2000-141), som inneholdt noen mindre trykkfeil som kunne virke meningsforstyrrende.