V2000-146 – elektroentreprenørkjeden El-Proffen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2000

Elektrogrossisten Elektroskandia AS driver en kjede for elektroentreprenører – El-Proffen. Avtalen om medlemskap i El-Proffen ble ansett å være i strid med konkurranselovens forbud mot markedsdeling. Konkurransetilsynet fant at den avtalte markedsdeling mellom medlemmene i El-Proffen har liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt, med varighet frem til 1. januar 2006. Det ble pålagt meldeplikt vedrørende endringer i antall medlemmer.