V2000-47 – Figenschou Kjøreskole og Kongsli Kjøreskole

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.05.2000

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b) innvilges Figenschou Kjøreskole og Kongsli Kjøreskole dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1 for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring. Samarbeidet antas å kunne lede til kostnadsbesparelser som mer enn oppveier mulige ulemper ved prissamarbeid.