V2000-09 – Hardangerfrukt AS og Hardangerfrukt Jomfrugaten AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.1999

Hardangerfrukt AS og Hardangerfrukt Jomfrugaten Helsekost gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at disse butikkene kan samarbeide om fastsetting av utsalgspriser i de to forretningene og for fastsetting av tilbudspriser ved gjennomføring av felles markedsføringsaktiviteter.Dispensasjonen gis varighet til 1. februar 2005.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 28. november 1999 hvor De på vegne Hardangerfrukt AS og Hardangerfrukt Jomfrugaten AS søker om dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid. Hardangerfrukt søker dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser slik at de to forretningene kan samarbeide om fastsetting av utsalgspriser og tilbudspriser ved felles markedsføringstiltak. Hardangerfrukt AS og Hardangerfrukt Jomfrugaten AS er to frittstående helsekostbutikker organiserte som selvstendige aksjeselskap. Begge butikkene er lokalisert sentralt i Trondheim.