V2001-53 – Hedmark Taxi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.06.2001

Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet mot pris- og anbudssamarbeid i konkurranseloven for å inngå prisforhandlinger på vegne av drosjenæringen i Hedmark med Hedmark Trafikk FKF om offentlig transport.