Høring – innføring av nasjonalt ID-kort

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.05.2007

En interdepartemantal arbeidsgruppe foreslår blant annet at det innføres et frivillig ID-kort utstedt av offentlig myndighet som et tilbud til alle fast bosatte i Norge. Videre foreslås det at kortet utstyres med informasjon om norsk statsborgerskap for norske statsborgere som ønsker kort med funksjonalitet for reise innen Schengen området.

Slik Konkurransetilsynet ser det legges det således opp til at ordningen som innføres skal være i samsvar med konkurranselovgivningen. På denne bakgrunn forutsetter Konkurransetilsynet at forholdet til konkurranselovgivningen følges opp og sikres ved den endelige utformingen og gjennomføringen av forslaget.

Konkurransetilsynet understreker også at begrensninger i konkurransen kan resultere i store samfunnsøkonomiske tap og forholdet til konkurranselovgivningen bør derfor følges grundig opp ved den nærmere utformingen og gjennomføringen av forslaget.