Høring – NOU 2007:1 – Meglerprovisjon i forsikring

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2007

Banklovkommisjonen fremlegger i NOU 2007:1 lovforslag om forbud mot meglerprovisjoner i forsikring. Lovforslaget vil i all hovedsak formalisere den allerede eksisterende bransjenormen, som fastsetter at forsikingsselskapene ikke skal betale provisjon til forsikringsmeglerne når en kunde kjøper forsikring gjennom en megler. Formålet er å oppnå et bedre samsvar med prinsippet om at den som bestiller en tjeneste også bør betale for den. Konkurransetilsynet støtter lovforslaget fra Banklovkommisjonen, og er av den oppfatning at dette vil være med på å bidra til et mer gjennomsiktig marked for forsikingstakere som benytter forsikirngsmegler.