Høringsuttalelse – endring av drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2017

BYM har på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune utarbeidet et forslag til miljøkrav som kan inntas i den lokale drosjeforskriften i Oslo kommune. BYM foreslår at det stilles et miljøkrav til drosjenæringen gjennom krav til nullutslippskjøretøy for drosjer, dvs. personbil for inntil 9 personer inkludert sjåfør. BYM foreslår at miljøkravet trer i kraft etter en overgangstid på fire år.

Konkurransetilsynet peker i sin høringsuttalelse på at Oslo og Akershus felles kjøreområde, men hver av fylkeskommunene har selv det administrative ansvaret for næringen i sitt fylke. Dersom det innføres nye miljøkrav til drosjene i Oslo, men ikke i Akershus, og dagens felles kjøreområde opprettholdes, medfører da forslaget ulike konkurransevilkår mellom løyvehavere som konkurrerer i det samme kjøreområdet. Dette kan gi opphav til ulike konkurransevilkår i kjøreområdene Oslo og Akershus.