Høringsuttalelse – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.01.2022

Bergen kommune foreslår en tillatelsesordning, hvor et begrenset antall aktører får tillatelse til å drive utleie av elsparkesykler i kommunen. Konkurransetilsynet er positiv til den foreslåtte forskriften, og mener blant annet at en begrensning i antall utleiere vil gi konkurranse både i og om markedet. Det vil bidra til å motivere selskapene til å innovere, og skape bedre tilbud til forbrukerne.