Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2019

Konkurransetilsynet støtter Nkoms konklusjon om at det ennå er konkurranseproblemer i mobilmarkedene, som tilsier at markedene fortsatt bør forhåndsreguleres. Reguleringen innebærer at Telenor pålegges å gi tilgang til andre mobiloperatører, og varselet gir også rammer for hvilke priser og andre vilkår Telenor kan kreve fra tilgangskjøperne.

Se pressemelding >>

Dokumentet er offentlig.