Høringsuttalelse – Nkom markedsanalyse av markedet for tilgang til faste aksessnett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.10.2023

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin markedsanalyse av grossistmarkedet for bredbåndstjenester er på høring. Tilsynet har sendt sitt høringssvar på markedsanalysen.

I dagens regulering er det Telenor som er utpekt som den eneste aktøren med sterk markedsstilling i et nasjonalt marked. I den nye markedsanalysen identifiserer Nkom ni ulike bredbåndsaktører med sterk markedsstilling i 12 regionale markeder ulike steder i landet. For å bidra til økt konkurranse kan Nkom pålegge disse aktørene plikt til å gi konkurrenter tilgang til sin infrastruktur.

Det er positivt at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sitt forslag om å endre reguleringen av bredbåndsmarkedet. Dersom flere selskaper med sterk markedsstilling blir pålagt å gi konkurrenter tilgang til nettet sitt kan det øke konkurransen, føre til bedre utvalg og bidra til lavere priser på bredbåndstjenester for forbrukere og næringsliv.