Høringsuttalelse – Regulering av elsparkesykler i Oslo

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.12.2021

Oslo kommune foreslår at færre selskaper skal få tillatelse til å drive utleie av elsparkesykler i hovedstaden. Konkurransetilsynet er positiv til forslaget. Det vil ivareta konkurransen å bare gi tillatelse til aktørene som kan vise til de beste løsningene. På sikt kan det sikre innbyggerne et godt utleietilbud.