Høringsuttalelse – statens kommunikasjonspolitikk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.07.2009

Konkurransetilsynet støtter initiativet til en modernisering av kommunikasjonspolitikken, sett i lys av den teknologiske utviklingen, en hurtig økende informasjonsmengde, medievaner i stadig endring, en økende diversitet i ulike gruppers medievaner, samt endrede forventninger og krav fra innbyggerne.