V1999-67 – Huseby AS i Vestfold

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9,

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.10.1999

Seks transportører for Huseby AS, Våle i Vestfold, gis dispensasjon til å føre felles forhandlinger om transportpriser med kunder.