V2006-96 – Kongsberg Systec AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.2006

Kongsberg Systec AS ilegges et overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med

erverv av kontroll over Alfadata AS.