V2000-138 – Landbrukstjenester Sør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.11.2000

Landbrukstjenester Sør har fått dispensasjon fra konkurranseloven for å samarbeide om priser, fordeling og andre vilkår ved anbud for sine medlemmer ved brøyteoppdrag i kommunene Lyngdal og Kvinesdal. Medlemmene i Landbrukstjenester Sør gis ikke dispensasjon for å kunne stille som vilkår ved anbudsinngivelse at de blir tildelt alle rodene de har inngitt anbud på. Det gis heller ikke dispensasjon for å knytte tilbud i ulike anbudskonkurranser opp mot hverandre på andre måter.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 28. september 2000 hvor De søker om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) §§ 3-1 og 3-2 for pris- og anbudssamarbeid mellom medlemmene i Landbrukstjenester Sør. Videre vises til øvrig korrespondanse og telefonkontakt i saken. Konkurransetilsynet har kommet frem til at det er grunnlag for å gi dispensasjon fra konkurranseloven for deler av samarbeidet det er søkt dispensasjon for.