V2000-33 – MobilData Kjeden AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2000

MobilData Kjeden AS´ dispensasjon av 26. november 1996 fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid og markedsdeling oppheves. MobilData Kjeden AS og dets kjedemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at MobilData Kjeden AS kan fastsette maksimale utsalgspriser for sine kjedemedlemmer på mobiltelefonapparater og utstyr i forbindelse med landsdekkende kampanjer. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. desember 2001.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 24. februar 2000 hvor De søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for MobilData Kjeden AS.