V1999-19 – Motorvognforsikring

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-4

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.04.1999

Søknaden fra Norges Forsikringsforbund om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser for å etablere en felles bransjenorm for bonusberegning og avtale om utveksling av bonusopplysninger, avslås. Avslaget er ikke til hinder for at forsikringsselskapene kan avtale å utveksle opplysninger om forsikringstakernes bonus.

Konkurransetilsynet viser til brev fra Norges Forsikringsforbund av 20. januar 1999 med søknad om dispensasjon fra Konkurranselovens forbudsbestemmelser for å etablere en bransjenorm for beregning av bonus og avtale om utveksling av bonusopplysninger.