V1999-85 – Naturkjeden BA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.12.1999

Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse kan samarbeide om sentrale tilbudskampanjer. Videre har Naturkjedens kjedemedlemmer og Brandtzægs filialbutikker fått dispensasjon fra samme forbud slik at to eller flere av disse kan samarbeide om lokale tilbudskampanjer. Endelig er Naturkjeden BA innvilget dispensasjon fra konkurranseloven slik at sentralleddet i kjeden kan godkjenne geografisk plassering i kjeden. Dispensasjonene gjelder til 10. desember 2004.