V2004-14 – NorBetong AS – vedtak om inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.03.2004

NorBetong AS og NCC Roads AS  inngikk 30. september 2003 en avtale om at NorBetong overtar deler av NCCs produksjon og omsetning av ferdigbetong og tilslagsmaterialer.

Konkurransetilsynet tillater NorBetong AS- erverv av NCC Roads AS-

ferdigbetongvirksomhet i Vestfold og Telemark og 51 prosent av aksjene i Åsland

betong på følgende vilkår:

NorBetong AS pålegges å selge sin betongfabrikk i Grenland med tilhørende

utstyr (tidligere Grenland Betong) til en eller flere uavhengige kjøpere som

vil drive ferdigbetongvirksomhet på stedet. Kjøperen skal godkjennes av

Konkurransetilsynet. Anlegget skal selges i samme tekniske stand som da det

ble overtatt fra NCC Roads AS ved avtale av 30 september 2003. Salget skal inkludere rett til å tre inn i leiekontrakten som NorBetong AS er tiltransportert på den tomt der ferdigbetonganlegget er oppstilt. Salget må være gjennomført og godkjent av Konkurransetilsynet innen 54 måneder fra vedtaksdato.

NorBetong AS pålegges å selge sin betongfabrikk i Holmestrand med

tilhørende utstyr (tidligere Holmestrand Betong) til en eller flere uavhengige

kjøpere som vil drive ferdigbetongvirksomhet på stedet. Kjøperen skal

godkjennes av Konkurransetilsynet. Anlegget skal selges i samme tekniske

stand som da det ble overtatt fra NCC Roads AS ved avtale av 30 september

2003. NorBetong AS skal på egen regning og risiko tilbakestille

ferdigbetonganlegget på tomten, slik at virksomheten fremstår i den stand

som da NorBetong AS overtok den fra NCC Roads AS. Salget skal inkludere

rett til å tre inn i leiekontrakten som NorBetong AS er tiltransportert i Solum

Pukkverk. Salget må være gjennomført og godkjent av Konkurransetilsynet innen 56 måneder fra vedtaksdato.