V2006-121 – Norconsult AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Norconsult AS ilegges et overtredelsesgebyr på 80 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av AS Garmann & Co. Rådgivende Ing., Urheim AS og Intekno AS.