V2000-42 – Nord-Norges Salgslag

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Delvis endring av vedtak V2000-28

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.05.2000

Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av dette vedtaket fått opplyst at mottaksplikt for ull for alle ullmottak blir ivaretatt gjennom forskrift om tilskott til ull (06.12.1997 nr. 0599). Konkurransetilsynet har derfor i sitt vedtak (V2000- 42) delvis endret V2000-28, slik at punkt 3.2 i vedtaket tas ut. Dette innebærer at Nord-Norges Salgslag ikke blir pålagt å fastsette mottaksplikt for ull i sine vedtekter. Resten av vedtaket fra 2. mars 2000 blir opprettholdt.

Konkurransetilsynet viser til vårt brev og vedtak V00-28 av 2. mars 2000. Videre vises det til klage fra NNS av 23. mars 2000, brev fra NNS av 25. april 2000 samt øvrig korrespondanse i anledning saken.

NNS og Norsk Kjøttsamvirke BA har i sin klage hevdet at tilsynets vedtak ikke kan gjøres gjeldende overfor NNS som følge av at dette rettssubjektet ikke lenger eksisterer etter fusjonen med Norsk Kjøttsamvirke BA. Videre hevder klager at tilsynets vedtak punkt 3.2 medfører at NNS vil få en vedtaksfestet mottaksplikt på ull i motsetning til andre ullmottak. Begge disse anførslene vil bli behandlet nedenfor

.