V2000-26 – Norgesvinduet AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2000

Svenningdal AS og Bjørlo Trevarefabrikk AS søkte, gjennom sitt felles salgskontor Norgesvinduet AS, om dispensasjon fra konkurranseloven til å fastsette felles priser og til å dele markedet. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet ga effektivitetsgevinster i form av reduserte kostnader, som mer enn oppveide tapet av konkurransebegrensningen, og dispensasjon ble gitt.